Nyheder

Kontrakterne skal op af skuffen!

Værdibyg søsætter nyt projekt hvor vi udarbejder en række visualiseringer, der illustrerer udvalgte elementer i det nye AB/ABR. Derfor søger vi engagerede praktikere med input til hvordan fremtidens kontrakter bliver konfliktforebyggende, effektiviserende og værdiskabende.

Læs mere...

Tænk totaløkonomi ind i projektet fra start

Totaløkonomiske vurderinger er med til at kvalificere de langsigtede beslutninger i byggeprocessen, og de kan med fordel tænkes ind fra start af. Ved at stille krav til brugen af totaløkonomi allerede i udbuddet og fx udvælge de relevante cost drivers bliver de totaløkonomiske beslutninger målrettede og er med til at skabe værdi i det enkelte projekt. Værdibyg er på vej med tre nye vejledninger, der sigter mod en god fælles praksis i branchen med hver sit fokus.

Læs mere...

Sommertræf med fokus på den gode byggeproces - for undervisere på byggeriets uddannelser

Der er et stigende fokus på at forbedre produktivitet og effektivitet i byggeriet. En forudsætning for dette er, at byggeriets aktører besidder stærke kompetencer indenfor produktions- og byggeprocesser. Efterspørgslen på nyuddannede medarbejdere med kompetencer indenfor planlægning, styring, koordinering og samarbejde af fremtidens effektive byggeprocesser er stor.

Læs mere...

Temadag: Byggeprocessen i renovering - København

Hvordan laver du en renoveringsstrategi? Hvilke forundersøgelser giver værdi at gennemføre? Hvordan bruger man risikostyring systematisk? Hvordan håndterer man brugere og beboere under renoveringsprojekter? Og hvorfor er samarbejde og kommunikation ekstra vigtigt i renovering? 

Værdibyg har de seneste år udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger til byggeprocessen i renoveringsprojekter, og disse vil være omdrejningspunkt for denne temadag i renoveringsprocessens tegn. På temadagen den 17. maj giver vi gode råd og værktøjer til at skabe en effektiv og værdiskabende renoveringsproces – lige fra idéfasen, frem til afleveringen af byggeriet.

Læs mere...

Temadag: Byggeprocessen i renovering - Odense

Hvordan laver du en renoveringsstrategi? Hvilke forundersøgelser giver værdi at gennemføre? Hvordan bruger man risikostyring systematisk? Hvordan håndterer man brugere og beboere under renoveringsprojekter? Og hvorfor er samarbejde og kommunikation ekstra vigtigt i renovering? 

Værdibyg har de seneste år udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger til byggeprocessen i renoveringsprojekter, og disse vil være omdrejningspunkt for denne temadag i renoveringsprocessens tegn. På temadagen onsdag den 30. maj giver vi gode råd og værktøjer til at skabe en effektiv og værdiskabende renoveringsproces – lige fra idéfasen, frem til afleveringen af byggeriet.

Læs mere...