Om Værdiskabende Byggeproces

oestbrovej_20060808_th_004

Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) er resultatet af et initiativ taget af byggeriets toneangivende organisationer. Med initiativet ønsker BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.

Værdibyg formidler 'best practice'
Værdibyg vil udvikle en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Gennem udviklingsprojekter sætter vi fokus på:

  • At fastholde værdierne i byggeriet igennem hele byggeprojektet - lige fra byggeprogrammet til driften af det færdige byggeri. 
  • At finde og formidle de bedste erfaringer i håndteringen af byggeriets værdiskabelse gennem vejledninger.

 

Værdibyg danner fælles front
Byggeriets forskellige faseskift er knudepunkter for værditab i processen. Det er her krav, og behov skal overleveres fra bygherren til de projekterende eller projektet bringes fra projekteringen til udførelsen på byggepladsen. Udfordringen ligger i grænsefladerne mellem parterne, derfor er byggeriets parter også nødt til at adressere udfordringerne i fællesskab.

Værdibyg har allerede, i samspil med nogle af byggeriets aktører, udgivet en række vejledninger, der i de kommende år vil få følgeskab af endnu flere.