Kvalitet som tildelingskriterium

At lave et udbud er efterhånden blevet en yderst kompliceret og ressourcekrævende proces, og mange udbydere og tilbudsgivere har oplevet, at der ved "økonomisk mest fordelagtige tilbud" kan være en tendens til, at priskriteriet får for stor vægt og utilsigtet kommer til at dominere i forhold til de kvalitative kriterier til trods for de bedste intentioner om at prioritere kvaliteten. Dette skyldes ofte, at evalueringsmodellen/pointgivningen er skruet uheldigt sammen i forhold til de indkomne konkrete tilbud.


Se praktikere fortælle om udfordringer ved kvalitet som tildelingskriterium.

Projektet har til formål at gøre udbud med kvalitative kriterier til en klar og gennemsigtig proces ved brug af økonomisk mest fordelagtige tilbud. For at hjælpe parterne med dette, er der udfærdiget en vejledning, der indeholder en anbefaling med en generel karakterskala og en evalueringsmodel, der skal hjælpe til at sikre, at den ønskede vægtning af de kvalitative kriterier også slår igennem ved tildelingen. Endvidere gives konkrete, hensigtsmæssige forslag til kvalitative underkriterier til brug i tildelingen ved udbud, hvor der tildeles efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Du kan læse mere om vejledningen 'Kvalitet som Tildelingskriterium' her, hvor du også kan downloade vejledningen, en række eksempler på anvendelse i praksis, samt et skema til beregning af karakter for pris.

 

Projektet er gennemført med støtte fra BoligfondenKuben.