120 til seminar om Konstruktiv Konfliktkultur

Salen i Borgergade skabte en flot ramme, da Værdiskabende Byggeproces den 5. maj var vært for 120 forventningsfulde byggefolk, der ville vide mere om Konstruktiv Konfliktkultur i byggeriet.

Udgangspunktet var resultaterne fra et projekt gennemført af Scandinavian Training Design med støtte fra Realdania, hvor man på byggeprojektet Egedalsvænge har arbejdet med at opbygge en konstruktiv konfliktkultur mellem parterne på projektet.

polaroidkollage_web

Alle indlæg fra de deltagende virksomheder understregede, at det at kunne håndtere konflikter konstruktivt er nøglen til bedre projekter og bedre økonomi. Alle virksomhederne har endda set mulighederne i værktøjerne og er gået videre med at udvikle den gode konfliktkultur både i egen organisation og på nye projekter. Det er svært at sætte beløb på de faktiske besparelser, men det er oplevelsen, at indsatsen helt sikkert betaler sig.

Dagens program var tæt pakket. Konfliktteorien og nogle af de benyttede værktøjer blev gennemgået af Finn van Hauen og Mette Denager fra Scandinavian Training Design med hjælp fra små sketches, der illustrerede de forskellige konflikters natur.

I forskellige sessioner fortalte de involverede i Egedalsvænge-projektet om deres erfaringer og ’publikum’ havde således mulighed for at høre forskellige vinkler af historien. Der var også mulighed for at høre om evalueringen af resultaterne og om resultatet af den følgeforskning, der var udført af Center for Ledelse i Byggeriet ved CBS. Endelig fortalte direktører fra hver af de fire deltagende virksomheder om, hvordan projektet havde åbnet deres øjne og givet dem mod på at arbejde videre med ideerne.

Seminaret blev afrundet af formand for Værdiskabende Byggeproces, Christian Lerche, der perspektiverede dagens mange indlæg i forhold til den udviklingsdagsorden som Værdiskabende Byggeproces har formuleret. Den overordnede konklusion var, at håndtering af konflikter er en del af nøglen til at byggeriet kan blive mere værdiskabende.

Deltagerne i dagens seminar fik hver et eksemplar af bogen ”Konstruktiv Konfliktkultur”, der beskriver konfliktkulturen og teorien bag. Bogen kan bestilles hos Scandinavian Training Design, der også gerne hjælper virksomheder i gang med at skabe en bedre konfliktkultur.

Download slides fra indlægsholderne:

Velkommen (slides)
v. Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdiskabende Byggeproces

Projektets baggrund og metode. Den basale konfliktteori (slides)
v. Finn van Hauen og Mette Denager, Scandinavian Training Design

Konfliktdesign i de daglige rutiner på projekter (brugte ikke slides)
v. Kjeld Christiansen, adm. direktør, Dominia

Hvad har vi lært? (slides)
v. Andreas Blomberg, partner, JJW Arkitekter  

Fem samtidige sessioner (ingen slides)

            · Konstruktiv Konflikt Kultur på byggepladsen 
              (Forandringsagenterne)

            · Konstruktiv Konflikt Kultur i egen organisation 
              (Forandringsagenterne)

            · Konfliktværktøjer i praksis. Mediation og "mediation light" 
              (Forandringsagenterne)

            · Evaluering af projektets effekt 
              v. Conny Bauer, Adm. dir. Impactresearch

            · Hvis konflikter er symptomet; Hvad er sygdommen? 
              Hvad er kuren? Konstruktiv Konfliktkultur set fra sidelinjen
              v. Charlotte Krenk, CBS - Center for Ledelse i Byggeriet

Er det indsatsen værd? (slides)
Implementeringsovervejelser til dem der gerne vil i gang selv.
v. Henrik Mielke, direktør, Enemærke & Petersen

Hvad er perspektivet for bygherren? (brugte ikke slides)
v. Bent Frederiksen, adm. direktør, 3B

Perspektivering for branchen og Værdiskabende Byggeproces 
(brugte ikke slides)
v. Christian Lerche, formand, Værdiskabende Byggeproces

En eftertanke og afrunding (ingen slides)
v. Finn van Hauen, Scandinavian Training Design