Kontrakterne skal op af skuffen!

Værdibyg søsætter nyt projekt hvor vi udarbejder en række visualiseringer, der illustrerer udvalgte elementer i det nye AB/ABR. Derfor søger vi engagerede praktikere med input til hvordan fremtidens kontrakter bliver konfliktforebyggende, effektiviserende og værdiskabende.Gode kontrakter er en vej til værdiskabende byggeprocesser.

Klare kontrakter er med til at tydeliggøre forventninger og aftaler der gør det nemmere for byggeriets parter at arbejde sammen. Kontrakter er dermed et vigtigt element ift. at skabe bedre byggeprocesser og samtidig reducere konflikter og tvister i byggeriet.

Men ofte opleves brugen af kontrakter som noget tungt og administrativt, som ikke hjælper byggeprocessen. Nole ser det endda som en succes, hvis kontrakten bliver i skuffen og samarbejdet kan gennemføres på trods af kontrakten. Men hvis der opstår konflikter (og det gør der ofte) er parterne nødt til at gå tilbage til kontrakten.

Derfor er det en fordel, hvis kontrakten under hele forløbet er et aktiv i byggeprocessen, der understøtter det ønskede samarbejde. Men det kræver at kontrakten er klar, brugbar og inviterer til at parterne bruger den.

Forskning har over flere år dokumenteret visualiseringer og guidelines som et effektivt middel til en nemmere og bedre udnyttelse af kontrakter. Værdibyg udarbejder derfor nu en række anbefalinger og eksempler på kontraktvisualisering. Med udgangspunkt i elementer i det nye AB/ABR, vil vi inspirere til at kontrakterne tages op af skufferne og bruges til at tydeliggøre forventninger og aftaler, så det bliver nemmere for byggeriets parter at arbejde sammen. Dermed bliver kontrakter et aktivt element ift. at skabe bedre byggeprocesser og reducere konflikter. Vil du være med?

Vi søger praktikere til to workshops om kontraktvisulisering. Vi søger både jurister og jer, der bruger kontrakterne i det daglige på byggeprojekterne og gerne vil forstå kontrakterne (og AB) bedre.

Første workshop er den 10. september fra kl. 13-16 og anden workshop er den 3. oktober kl. 13-16. Vi forudsætter, du kan deltage på begge workshops, der bliver afholdt i Københavnsområdet.

Tilmeld dig her

Læs evt. mere om vilkår for deltagelse og hvordan Værdibygs projekter gennemføres