Temadag: Byggeprocessen i renovering - Odense

Hvordan laver du en renoveringsstrategi? Hvilke forundersøgelser giver værdi at gennemføre? Hvordan bruger man risikostyring systematisk? Hvordan håndterer man brugere og beboere under renoveringsprojekter? Og hvorfor er samarbejde og kommunikation ekstra vigtigt i renovering? 

Værdibyg har de seneste år udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger til byggeprocessen i renoveringsprojekter, og disse vil være omdrejningspunkt for denne temadag i renoveringsprocessens tegn. På temadagen onsdag den 30. maj giver vi gode råd og værktøjer til at skabe en effektiv og værdiskabende renoveringsproces – lige fra idéfasen, frem til afleveringen af byggeriet.Renovering kræver særlige kompetencer og kvalifikationer, da byggeprocessen i et renoveringsprojekt er mere kompleks og indeholder langt flere uforudsigelige faktorer og parametre end nybyggeri. Temadagen er en unik mulighed for at få ny viden, komme i dybden med udfordringerne og få en indføring i metoder og redskaber til værdiskabende renoveringsprocesser.

Temadagen fokuserer på metoder og værktøjer til at håndtere udfordringerne i renoveringsopgaver, såsom:

  • Renoveringsstrategi
  • Gode råd til renoveringsprocessen
  • Forundersøgelser
  • Risikohåndtering
  • Samarbejde og kommunikation
  • Håndtering af brugere og beboere

 

Program

12.00 Sandwich

12.30 Velkomst og lidt om Værdibyg
v. Rolf Simonsen, Værdibyg

13.00 Hvad er en renoveringsstrategi og gode råd til renoveringsprocessen
v. Rolf Simonsen, Værdibyg

13.40 Renoveringsstrategi i praksis 
v. Kim Fink, C & W Arkitekter a/s

14.30 Pause 

14.50 Forundersøgelser og risikohåndtering i renoveringsprojekter
v. Rolf Simonsen, Værdibyg

15.20 Forundersøgelser i praksis 

v. Rune Østergaard Haven, Teknologisk Institut

15.50 Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter

v. Christine Bjerregaard, Værdibyg

16.15 Samarbejde på tværs og håndtering af beboere

Info følger

16:45 Afrunding og tak for i dag 

Med forbehold for mindre ændringer i programmet.Tid: Onsdag den 30. maj kl. 12-17

Sted: Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Det er gratis at deltage, takket være støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Tilmeld dig her