Projekter

I Værdibyg har vi en række projekter, der enten er igangværende, eller som allerede har resulteret i udgivelser. Projekterne er grupperet under fem overskrifter:

Forudsigelige omkostninger i byggerietRenoveringsprocesser

 Faseskift uden værditab

Fra programmering til projektering
- 'Brugerinvolvering' (udgivet)
- 'Rigtigt fra start' (udgivet)

Fra projektering til udførelse
- 'Etablering af samarbejde' (udgivet)
- 'Projektoptimering' (udgivet)

Fra udførelse til drift
- Driftorienteret byggeproces (udgivet)
- Commissioning-processen (udgivet)
- Afleveringsprocessen (udgivet)

Grænseflader i byggeprocessen
- Leverandørprojektering og samprojektering (udgivet)
- Inddragelse af underentreprenører (udgivet)

• 'Perspektiver på Faseskift - et debatoplæg' (udgivet)Udbud og aftaler
 

• 'Kvalitet som tildelingskriterium' (udgivet)

• 'Tidsplanredegørelse' (udgivet)

• 'Effektiv prækvalifikation' (udgivet)

• 'Afregning af vinterforanstaltninger' (udgivet)Formidling af udvikling i byggeriet

• 'Kend din målgruppe' (udgivet)

• 'Vælg dit medie' (udgivet)