Nye anbefalinger til dialog i udbudsprocessen og udbud med forhandling

To nye vejledninger giver anbefalinger og værktøjer til værdiskabende dialog mellem bygherre og tilbudsgivere. Den ene handler bredt om mulighederne for Dialog i udbudsprocessen, mens den anden er mere specifik og handler om Udbud med forhandling.Dialog i udbudsprocessen 

Vejledningen beskriver muligheder for at have dialog i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver og giver anbefalinger til hvordan dialogen tilrettelægges, så den er værdiskabende for alle parter. Foruden at beskrive de mange muligheder for dialog før- og under udbud samt efter tilbudsafgivning, kommer vejledningen med en række gode konkrete råd til bygherrer og tilbudsgivere. 

Læs mere om Dialog i udbudsprocessen

Udbud med forhandling

Vejledningen indeholder klare anbefalinger til hvordan udbud med fohandling bør gennemføres, så dialogen mellem bygherre og tilbudsgivere bliver værdiskabende byggeproces.

Vejledningen:

  • fortæller hvornår udbud med forhandling er en god idé
  • Viser hvordan bygherren kan forberede en effektiv proces
  • Beskriver bygherrens rolle
  • …og tilbudsgivernes forberedelse
  • Gennemgår forhandlingsprocessen
  • Udpeger forhandlingstemaer


Læs mere om Udbud med forhandling

Særlig tak for værdiskabende input til komptencegruppen, der har bidraget til udarbejdelsen: Bygherreforeningen: Morten Weigand (Vejdirektoratet), Claus Pedersen (Byggeri København), Malcolm Costigan (Bygningsstyrelsen), Finn Bloch (Københavns Lufthavne), Michael Jacobsen (Slots- og Kulturstyrelsen) | Dansk Byggeri: Rasmus Karkov (Enemærke & Petersen a/s), Henrik Ingeman (Enemærke & Petersen a/s), Sune Birk Kerndrup (NCC), Jesper Skovgaard Madsen (Hoffmann A/S), Lennart Pedersen (Anker Hansen & Co) | Danske Ark: Lars Christensen (JJW arkitekter), Ole Rosengreen (MOLE arkitekter), Uffe Bay-Smidt (Kant Arkitekter) | Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI: Helen Kristensen (Rambøll Danmark A/S), Henrik Goldschmidt (COWI|Bascon), Lene Ravnholt (NIRAS A/S), Carsten Pietras (Leif Hansen bygherrerådgivning), Sabrina Moesby (DOMINIA) | TEKNIQ: Christian Beiter (Kemp & Lauritzen A/S) |

Vejledningerne er udarbejdet med støtte fra Realdania.