Hvordan får vi bedre risikostyring i byggeriet?

Selvom risikostyring har været et tema i byggeriet i mange år, bliver der ofte peget på utilstrækkelig risikostyring som årsag, når budget, tid og kvalitet ikke når i mål. Værdibyg begynder i 2018 et nyt projekt om risikostyring, med målet om en bedre fælles process for risikostyring, fra visionen om et byggeri, til udførelsen på byggepladsen. Derfor inviterer Værdibyg engagerede personer fra byggeriets virksomheder til at deltage i projektet, der skal hjælpe den værdiskabende proces på vej. 


 

 


 

I dette projekt vil vi arbejde med muligheder for at behandle usikkerheder og risici byggeprojekter, og dermed opnå større sikkerhed omkring budget, tid og kvalitet. Der er brug for at behandle risikostyring set fra alle byggeriets parter for at kunne lave løsninger til, hvordan parterne i fællesskab og dialog kan håndtere risiko i egen virksomhed og i byggeprojekter. Målet er både for at opnå gode projekter men også for at reducere risici ved uklare grænseflader og dårligt samarbejde. 

Der findes en række eksisterende værktøjer til risikostyring, og vi har i Værdibyg gennemført et forprojekt og afholdt et risikoseminar, for at rammesætte hvordan vejledninger til risikostyring kan udformes. Med udgangspunkt i dette forarbejde er målet, at der efter en serie workshops i 2018 kan udgives 2-4 vejledninger om risikostyring. 


 

Vil du være med?

Hvis du har lyst til at deltage i projektet om risikostyring, kan du tilmelde dig her

Den første workshop i risikoprojektet ligger den 7. februar fra kl. 12-16

 

Læs evt. mere om vilkår for deltagelse og hvordan projekterne gennemføres