De første oversættelser af Værdibygs vejledninger er klar

Den store efterspørgsel på engelske udgaver af Værdibygs vejledninger er blevet hørt, og de første tre vejledninger er nu oversat. 

  • Afleveringsprocessen
  • Etablering af samarbejde
  • Perspektiver på byggeriets faseskift

 Efterspørgsel fra uddannelserne

Oversættelserne blev igangsat efter en workshop med 65 undervisere fra byggeriets uddannelser. Underviserne pegede på, at engelske versioner af Værdibygs vejledninger er afgørende for, at de kan benytte og undevise i Værdibygs anbefalinger til branchen.

I alt oversættes ca. 10 vejledninger og de næste vejledninger i rækken kommer snart. Det bliver vejledningerne: Rigtigt fra start, Afregning af vinterforanstaltninger, Commissioning-processen og Inddragelse af underentreprenører.   

Du kan downloade de oversatte vejledninger og tilhørende bilag herunder.

 

 

Establishing Collaboration - Booklet

Establishing Collaboration - Appendices

Establishing Collaboration - Toolbox

Establishing Collaboration - Case

   Perspectives on phase transitions in the building Industry - Booklet
 

The Handover Process - Booklet

The Handover Process - Appendices

Oversættelserne er blevet til med støtte fra Boligfonden Kuben.