Kick-off seminar om risikostyring

Den 21. november afholdte Værdibyg kickoff på et nyt projekt om risikostyring.Der er fart på i byggeriet for tiden. Det har der også været i perioder tidligere, men denne gang er tilgangen anderledes. Måske fordi erfaringerne har vist at høj hastighed også medfører at ting går galt – både for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Og det koster!

Tendensen er derfor en øget opmærksomhed på risiko og når den opleves for høj, skynder man sig væk, fordi man ikke ved, hvordan risikoen skal håndteres. De bygherrer, der kan håndtere risici, er dem, der får de bedste tilbudsgivere og projekter. Og de virksomheder, der kan styre risici er også dem, der får de gode projekter og tjener penge i et travlt marked.

Vi sætter forskellige vinkler på risikostyring til debat og giver bud på centrale spørgsmål som: Hvad er risiko – for henholdsvis bygherre, rådgiver og entreprenør, og hvordan skal de arbejde med risikostyring? Hvordan bruges risikostyring til at træffe bedre beslutninger i byggeprojekter? Hvordan håndteres risiko i udbuds- og tilbudsprocessen?

Risikostyring er et værdifuldt værktøj til at kvalificere både økonomi, tidsplaner og sikkerhed i byggeriet. En god risikostyring på byggeprojekter giver et overblik over risici og faldgruber, men også muligheder for forbedringer. Derfor sætter Værdibyg nu fokus på bedre risikostyring i byggeriet med dette kick-off, der er startskuddet til nye vejledninger.

Indhold

På Kick-off’et præsenterede og diskuterede vi, hvordan risikostyring bruges af de forskellige aktører fra de helt tidlige faser i byggeprojektet til udførelsen og afleveringen.

Arrangementet var en mulighed for at få indblik i hvad hhv. bygherrer, rådgivere og entreprenører gør sig af overvejelser om risikostyring.

Der var fokus på hvordan vi kan arbejde med risikostyring, så risikostyring bliver værdiskabende på tværs af aktørerne i et byggeprojekt, særligt med fokus på udbud- og tilbudsfasen.

Program

  • Velkomst
  • Risk management - state of the art - Hvad er risikostyring og hvad er udfordringerne?

Josef Oehmen, Associate professor, DTU Management

  • Risikostyring ift. projektøkonomi på Nyt Hospital Nordsjælland 

Søren Sünksen, økonomichef, Region 

Risikostyring ift. projektøkonomi på Nyt Hospital Nordsjælland

  • Risikostyring i bygherrens processer 

Nana Ejlers, Kontorchef, Bygningsstyrelsen

Risikostyring i bygherrens processer

  • Risikostyring fra arkitektens vinkel 

Ronny Niemann og Lasse Grosbøl,  JJW arkitekter

Risikostyring fra arkitektens vinkel - Ronny

Risikostyring fra arkitektens vinkel - Lasse Grosbøl

  •  Risikostyring fra entreprenørens vinkel – bl.a. ift. tilbud og opstart af projekt 

Jannik Iversen, Aarsleff

Risikostyring fra entreprenørens vinkel

  • Workshop - Hvordan bliver risikostyring værdiskabende på tværs af aktører i byggeprojekter?

Resultater workshopøvelse