Temadag i Aarhus den 9. november om byggeprocessen i renovering 

Hvordan laver du en renoveringsstrategi? Hvilke forundersøgelser giver værdi at gennemføre? Hvordan bruger man risikostyring systematisk? Hvordan håndterer man brugere og beboere under renoveringsprojektet? Hvorfor er samarbejde og kommunikation ekstra vigtigt i renovering?Værdibyg har de seneste år udarbejdet en række vejledninger og anbefalinger til byggeprocessen i renoveringsprojekter, og disse vil være omdrejningspunkt for denne temadag i renoveringsprocessens tegn. På temadagen giver vi gode råd og værktøjer til at skabe en effektiv og værdiskabende renoveringsproces – lige fra idéfasen og frem til afleveringen af byggeriet.

Renovering kræver særlige kompetencer og kvalifikationer, da byggeprocessen i et renoveringsprojekt er mere kompleks og indeholder langt flere uforudsigelige faktorer og parametre end nybyggeri. Temadagen er en unik mulighed for at få ny viden, komme i dybden med udfordringerne og få en indføring i metoder og redskaber til værdiskabende renoveringsprocesser.

Temadagen fokuserer på metoder og værktøjer til at håndtere udfordringerne i renoveringsopgaver. Bl.a. indenfor:

  • Renoveringsstrategi
  • Gode råd til renoveringsprocessen
  • Forundersøgelser
  • Risikohåndtering
  • Samarbejde og kommunikation
  • Håndtering af brugere og beboere

 

Temadagen er relevant for alle, der arbejder med renovering: Bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Program

Velkomst og lidt om Værdibyg
v. Rolf Simonsen, Værdibyg

Hvad er en renoveringsstrategi og gode råd til renoveringsprocessen
v. Rolf Simonsen, Værdibyg
Hvilke overvejelser bør bygherre og rådgiver gøre sig, når man står overfor renovering af en ejendom. Du får gode råd til, hvordan man på en struktureret måde kan forme en renoveringsstrategi, som kan bæres med gennem hele renoveringsprocessen.

Når renoveringsstrategi og bæredygtighed går hånd i hånd
v. Jesper Ring, Dominia/BDB
Jesper fortæller om værdien i en god renoveringsstrategi og hvordan bæredygtighedsvinklen kan skabe sammenhæng mellem bygherre og brugeres behov og ønsker og ressourcer og muligheder i det konkrete projekt.

Frokost

Dome of Visions
v. Sune Birk Kerndrup, NCC
Sune fortæller om Dome of Visions, der er først og fremmest et eksperiment og et levende laboratorium med fokus på flere dimensioner som fx bæredygtighed, arkitektur, byggeri, sunde materialer, big data, byudvikling, kuratering, kunst og kultur i byens rum, samarbejde på tværs af brancher og fagligheder

Forundersøgelser og risikohåndtering i renoveringsprojekter
v. Rolf Simonsen, Værdibyg
Forundersøgelser er en forudsætning for at kunne gennemføre et renoveringsprojekt uden alt for mange ubehagelige overraskelser undervejs. Derfor hænger området også tæt sammen med risikoanalyse. Systematisk risikohåndtering bør være en fundamental del af renoveringsprojekters styring.

Forundersøgelser
v. Kasper Friis Riiskjær, Cowi

Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
v. Christine Bjerregaard, Værdibyg
Du får input til at skabe rammerne for et godt samarbejde mellem projektets partnere og værktøjer til at lægge en strategi for konfliktforebyggelse og – håndtering, dermed øges chancerne for en konstruktiv og værdiskabende renoveringsproces.

Beboerinddragelse og kommunikation
v. Rosita Ahmadian, Enemærke & Petersen
Rosita er bindeleddet mellem renoveringsfolkene og beboerne og vil fortælle om, hvordan E&P inddrager og informerer beboerne i renoveringsprocessen.

Tid: Torsdag den 9. november kl. 10-16
Sted:
Dome of Visions, Inge Lehmanns Gade, Pier 2, 8000 Aarhus C
Tilmelding:
Det er gratis at deltage, takket være støtte fra Grundejernes Investeringsfond. 

Tilmeld dig her