En renoveringsstrategi er første skridt til et godt renoveringsprojekt

Renoveringsprojekter er komplekse og indeholder mange uforudsigelige faktorer, hvilket kan medføre, at projekterne - og til tider også samarbejdet - kommer på slingrekurs.

 


Billede 2 x reno


 

Få styr på renoveringsprojekterne
Helt grundlæggende sker det alt for ofte, at man kaster sig ud i renoveringsprojekter uden en helt grundlæggende strategi og plan for, i hvilken retning projektet skal bevæge sig. En af forklaringerne er, at der alligevel ofte dukker noget uventet op, og i renoveringsprojekter tages tingene derfor i højere grad, som de kommer. Men det er ikke nogen god løsning, og det giver i hvert fald ikke en god renoveringsproces fortæller Rolf Simonsen, sekretariatsleder i branchefællesskabet Værdibyg.

Rolf Simonsen fortsætter: ”Men meget kan undgås, hvis man gør sig nogle indledende overvejelser og udarbejder en strategi, når man står overfor renovering af en ejendom.”

En renoveringsstrategi er et kort, overskueligt dokument, der tydeligt beskriver rammer og retning forud for en renovering og dermed etablerer et godt grundlag for beslutningsprocessen. De væsentligste punkter i en renoveringsstrategi har en række praktikere defineret som: rammerne, både de fysiske rammer men også bygherrens økonomi, tid og kvalitet. Dernæst er det vigtigt, at der er en retning – en vision og et mål med renoveringen. Renoveringsstrategien bør desuden også indeholde de overordnede retningslinjer for renoveringsprocessen – f.eks. beslutninger om udbudsform og -format, eventuelle funktionstests før aflevering, organisering og samarbejde, sikkerhedskoordinering osv.

Fælles opskrift – individuelle løsninger
Selvom opskriften på en god renoveringsstrategi er universel, er det nødvendigt at den tilpasses til enkelte projekter og bygninger. Boligorganisationen fsb har arbejdet aktivt med renoveringsstrategien for bl.a. de ikoniske huse i Bellahøj. fsb har derfor erfaret at: ”Det er særligt vigtigt, at strategien indeholder og beskriver projektets forudsætninger samt vision og målsætning, ligesom det er afgørende, at man som bygherre forholder sig til metodevalg”, udtaler Claus Olsen, der er projektleder i fsb.

Også arkitekterne kan se fordelene ved en renoveringsstrategi. Thomas Waras Brogren, arkitekt hos Gottlieb Paludan Architects fremhæver at: "i renoveringer er det sjældent givet, hvad det er for en forbedring bygherre ønsker. Det kan være alt fra blot at male væggene hvide, til energioptimering, forbedret indeklima eller tilgængelighed. Derfor er det centralt, at der er en dialog med bygherre i den indledende fase, hvor arkitekten i samarbejde med bygherre finder de konkrete mål, der skaber værdi for netop dén bygherre og dét projekt.

Også på byggepladsen har renoveringsstrategien betydning, ved at øve sig og afprøve renoveringen i mockups, kan entreprenøren i samarbejde med bygherren og rådgiveren, afprøve processen og det færdige produkt. ”På den måde kan vi fortælle kunden og brugerne/beboerne om processerne og tidsplanen. Således kan vi mindske de 2 største risici, utilfredse brugere/beboere og mindske uforudsete udgifter.” fortæller Jan Buur Frederiksen, produktionssupportchef hos Enemærke & Petersen.

”Ved at være godt forberedt og have en klar renoveringsstrategi, er det muligt både at begrænse risikoen for, at det uforudsete opstår, og konsekvenserne, hvis det sker, det giver en god proces og medfører et godt samarbejde” slutter Rolf Simonsen fra Værdibyg.To nye vejledninger giver anbefalinger og værktøjer til den værdiskabende renoveringsproces. Den ene anviser, hvordan man laver den overordnede Renoveringsstrategi, mens den anden giver Gode råd til renoveringsprocessen.