Hvordan kan vi sammen optimere rådgivernes tilbudsproces?

Er du rådgiver eller bygherre – så vær med den 14. september kl.13-16, hvor Værdibyg sætter fokus på at skabe det bedste spillerum for rådgiverne, så de kan levere det optimale tilbud. Hvad kan bygherren gøre for at optimere sit rådgiverudbud, så han får det helt rigtige tilbud og den rette rådgivningsydelse ydelse retur? Og hvordan kan rådgiveren selv spille ind i processen til gavn for alle parter?


 

Rådgiverne har en række ønsker til tilbudsprocessen, projektmateriale og processen og vi vil på workshoppen den 14. september bl.a. debattere:

  • Sammenhængen mellem bygherres behov og rådgivers ydelser
  • Hvordan honorering bedst kan afspejle ydelser og kompleksitet
  • Samspillet mellem bygherreorganisation og rådgiver
  • Strukturering af udbudsmaterialet
  • Tids- og procesplan som middel til at reducere usikkerheder

 

Rådgivernes ønsker hænger tæt sammen og handler om, at bygherren i udbuddet formidler ønsker til kvalitet og ydelser klart og på en måde, så rådgiverne kan lave et godt tilbudsmateriale, der matcher bygherrens og projektets behov.

Vi skal sammen finde løsninger på de typiske udfordringer i tilbudsprocessen og på workshoppen vil vi i fællesskab se på:
 
  • Hvordan/i hvilket omfang kan bygherren opfylde rådgiverens ønsker? Hvad kan lade sige gøre? Hvordan kan bygherren formidle sine behov, så rådgiveren kan give et godt tilbud?
  • Mens rådgiverne kommer med et bud på hvad de kan gøre for at forbedre tilbudsprocessen, og dialogen med bygherren.
 
Når alle i værdikæden får de optimale betingelser for at udfylde deres rolle, vil der også være grundlaget for det bedst mulige samarbejde.
 
 
Workshoppen er en del af projektet "Optimering af byggeprocessens grænseflader".