Tænk også på driften under udførelsen

Der bliver foretaget mange ændringer i løbet af enhver byggeproces. Det kan have store konsekvenser for den efterfølgende drift – også selvom det er små ændringer. Derfor er det vigtigt, at byggeriets parter sammen gennemtænker de driftsmæssige konsekvenser, inden ændringer gennemføres.Værdibyg anbefaler i vejledningen 'Driftorienteret byggeproces', at udførelsesfasen bliver tilrettelagt, så byggeriets parter løbende kan håndtere ændringer og diskutere dem i relevante fora. Det er med til at skabe værdi, fordi driften dermed ikke bliver uhensigtsmæssigt dyr.

Til at hjælpe bygherre, rådgivere og entreprenører med at tilrettelægge en hensigtsmæssig og værdiskabende proces har Værdibyg opstillet en stribe spørgsmål:

  • Hvordan inddrages driftsorganisationen og brugerne i relevante aktiviteter?
  • Hvordan tages der højde for om sene projektændringer påvirker drifts- og vedligeholdelsesaktiviteterne eller driftsbudgettet?
  • Hvordan indarbejdes totaløkonomiske beregninger på alternative løsninger i forbindelse med projektændringer?
  • Hvordan koordineres forskellige delkomponenter, som skal spille sammen i det endelige byggeri?
  • Hvordan overdrages viden effektivt fra entreprenører og rådgivere til driftsfolk og brugere?
  • Hvordan og hvornår uddannes driftsfolk og brugere i brug af byggeriet?
  • Hvordan sikres det, at aflevering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale afleveres som aftalt?


Læs mere i vejledningen 'Driftorienteret byggeproces'