Gode råd om ESPD i byggeriet

Her finder både bygherrer og tilbudsgivere gode råd til brugen af ESPD dokumentet i udbud af bygge- og anlægsopgaver. Rådene er indsamlet på et arrangement som Værdibyg afholdt i samarbejde med Bygherreforeningen og Byggesocietetet.

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en egen-erklæring, der fungerer som bevis for, at kunde og leverandører opfylder en række kriterier. Det er indført som en del af det nye EU udbudsdirektiv for at lette de administrative byrder i udbudsprocessen. Formålet har været standardisering og forenkling, men i praksis oplever både udbydere og tilbudsgivere, at det kan være svært at få informationerne placeret i skematikken. Derfor bliver brugen af ESPD ofte opfattet som omfattende og bureaukratisk frem for en gevinst. 

ESPD3

Der var over 100 tilmeldte, der gerne ville høre, hvordan man kan arbejde med ESPD'et for at opnå de lovede gevister. De fire indlæg gik helt tæt på udfordringerne og bød alle på gode råd til arbejdet med ESPD'et (hent slides nederst på siden).

De gode råd

Ordregiver/Bygherre:

  • Prøv dig frem – opret et ESPD og bliv mere fortrolig systemet
  • Sørg for at lave grundige beskrivelser i udbudsbetingelserne, så tilbudsgiverne ikke skal gætte og fortolke
  • Hav ESPD’en baghovedet, når du udarbejder udbudsmaterialet
  • Lav en guide til udfyldelse af den konkrete ESPD - hvad forventer I at der står hvor?
  • Saml udbudsfakta i en oversigt ét sted, så det er nemt at finde ud af hvad der forventes
  • Man kan ikke lave bilag til ESPD'et, men ordregiver kan godt efterspørge særlig dokumentation (skal begrundes)
 
Tilbudsgivere:
  • Prøv dig frem – opret et ESPD og bliv mere fortrolig systemet
  • Stil spørgsmål for egen og ordregivers skyld – i ordentlig tid så det ikke går udover frister
  • Brug evt. sidste felt til at motivere din ansøgning
 
I Værdibyg vil vi arbejde videre med de gode råd og anbefalinger og opdatere vores vejledning "Effektiv prækvalifikation" med gode råd om ESPD'et.