Projektoptimering er et virkningsfuldt redskab

Første runde af Værdibyg LAB om Projektoptimering peger på projektoptimering som et uundværligt redskab, når byggeriets parter vil sikre bygbarhed og optimale løsninger og processer. Erfaringerne på tværs af deltagerne var klar: Det koster nogle ressourcer tidligt i processen, men ingen kunne pege på optimeringsforløb, der ikke havde været værdiskabende.Projektoptimering 540 pixelsI Værdibyg LAB har vi drøftet projektoptimering som et redskab til at skabe bedre byggeri og inddrage entreprenøren tidligt - selvom det kan være en udfordring for særligt rådgiverne. Udfordringerne er blevet kortlagt og engageret debatteret. Den judiske vinkel blev belyst på sidste workshop i forløbet, hvor Ole Kongsbak fra BLOX og Bo Schmidt Pedersen fra Kammeradvokaten øste ud af deres mange erfaringer.

Der blev i forløbet peget på konkrete anbefalinger, fx:

  • Bygherren skal gøre sig klart hvad projektoptimeringsforløbet skal indeholde og beskrive det overfor rådgiver og entreprenør – hvordan er processen og hvilke områder er til diskussion?
  • Sæt fokus på rådgiverens incitamenter – fx at økonomiske optimeringer går til at skabe mere kvalitet i projektet og at gennemtænkte løsninger skaber færre projekteringsfejl.
  • Det grundige forarbejde har i samtlige eksempler vist sig at være godt givet ud.
  • Det er vigtigt at afgrænse projektoptimering fx til de mest udfordrende dele af projektet.
  • Risikovurderingen kan være en god indgang til projektoptimering, og kan med fordel bruges som kvalitativt tildelingskriterium.
  • Kontraktgrundlaget er vigtigt - men det altafgørende for det gode forløb er den rette indstilling.


De mange gode input bliver nu bearbejdet, så Værdibyg’s eksisterende vejledning om Projektoptimering kan blive opdateret og give flere gode anbefalinger og redskaber til at udvikle praksis i byggeriet.