(Udfordringer med) Brug af ESPD i bygge- og anlægsopgaver

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Oplever du også bøvl med at bruge det nye ESPD-dokument? Værdibyg inviterer til orientering, erfaringsudveksling og diskussion om brugen af ESPD-dokumentet. Kom og få nogle tricks med til dit næste udbud.ESPD 540 pixelsMed nyeste EU udbudsdirektiv og udbudsloven er det pålagt at bruge det fælles europæiske udbuds-dokument (ESPD). Det er en god idé med standardisering og forenkling, men i praksis er oplevelsen, at det kan være svært for både udbydere og tilbudsgivere at få informationerne placeret i skematikken. Derfor bliver brugen af ESPD ofte opfattet som omfattende og bureaukratisk frem for en gevinst.

Med udgangspunkt i en orientering om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde og vejledning om ESPD fokuserer vi på brug af og udfordringer med ESPD-dokumentet. Erfaringerne belyses fra både en bygherre, en rådgiver og en entreprenør, der fortæller om deres erfaringer og udfordringer med ESPD'en. På mødet får du også gode konkrete ¬¬¬råd til udfyldelse af ESPD'en fra Kammeradvokaten. Afslutningsvis vil vi gerne have input til, hvor udfordringerne ligger fra både bygherrer og leverandører, samt høre om jeres erfaringer med at løse udfordringerne.

Målet med dette arrangement er at skabe synlighed om brugen af ESPD-dokumentet ved udbud i bygge- og anlægsopgaver. Desuden vil vi gerne have input til hvor udfordringerne ligger fra både bygherre- og leverandør-siden samt gode råd til, hvordan dette kan løses. Udover at vi alle bliver klogere på brugen af ESPD, vil vi bruge input til at opdatere Værdibygs vejledning "Effektiv Prækvalifikation".

Temamødet arrangeres i samarbejde mellem Værdibyg, Bygherreforeningen og Byggesocietetet.Program

  • Velkomst og indledning v. Jan Eske Schmidt, underdirektør i TEKNIQ og formand for Værdibyg
  • ESPD – Sådan virker det! v. Jesper Halvorsen, jurist hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  • ESPD i praksis – erfaringer og udfordringer
   v. Jakob Kirstein og Rikke Gunnestrup, Udbuds- og og enterprisejurister i Byggeri København
   v. Anne Rosentoft, Salg og tilbudskonsulent hos Wissenberg a/s
   v. Anne Strandgaard, PR, PQ og kommunikationsansvarlig hos Enemærke & Petersen a/s
  • Tips, tricks og gode råd v. Niels Karl Heilskov Rytter, Advokat (L), Kammeradvokaten
  • Dialog og debat

 Tid: 13. december kl. 13-16
Sted: Bygningskulturens hus, Borgergade 111, København K
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig via dette link