Du kan stadig nå at være med, når Værdibyg LAB går i dybden med projektoptimering

Værdibyg sætter på tre møder fokus på potentialet ved at gennemføre projektoptimering i et samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører. Der er gevinster for alle parter. Du kan stadig nå at være med til de to sidste.På den første workshop fortalte Finn Bloch fra Region Hovedstaden / Nyt Hospital Hvidovre hvordan de arbejder med aftaleindgåelse, hvor projektoptimering bruges aktivt til bl.a. at reducere risici, sikre et gennemarbejdet projekt og skabe en god dialog med entreprenøren. Det er en stor fordel at tænke optimeringen med fra start.

Lars Jess Hansen fra Enemærke og Petersen gav entreprenørens vinkel på projektoptimering, som er et redskab de anvender, uanset om det er et krav fra bygherren. Det skaber værdi i processen og bør ikke nødvendigvis handle om besparelser, men om at finde de bedst mulige løsninger.

Der er dilemmaer man skal forholde sig til ved projektoptimering og mødet bød på god debat, hvor barrierer og muligheder blev drøftet. Samarbejde, incitamenter og aftalegrundlaget er nogle af de emner vi arbejder videre med.

Den 31. oktober kl. 13-16 fortalte to erfarne rådgivere om deres brug af projektoptimering, og vi debatterede rådgivernes incitamenter og muligheder for at skabe det bedst mulige - og bygbare projekt. Jesper Ring fra DOMINIA A/S belyste ingeniørens vinkel med konkrete eksempler. Mens Ole Hornbek, JJW ARKITEKTER fortalte om samspillet med entreprenøren og rådgivernes muligheder.

Du kan stadig nå at deltage i den sidste workshop om projektoptimering

Den 28. november Kl. 13-16 vil Ole Kongsbak bygherre på Realdania/BLOX dele erfaringer fra projektet og vi skal høre om de effekter projektoptimeringen har haft på den efterfølgende byggeproces.

Bo Schmidt fra Kammeradvokaten belyser juraen, som skal være på plads for at kunne gennemføre projektoptimering. Indlægget vil fokusere på, hvordan man tilrettelægger udbud og kontrakter som baner vejen for en god projektoptimeringsproces.

Du kan læse mere og tilmelde dig her