'Radical Collaboration' – vi kan alle blive bedre til at samarbejde!

Byggeriets parter blev den 13. oktober inspireret af den internationalt anerkendte mediator og dommer Jim Tamm til at samarbejde endnu bedre.Værdibyg og Renovering på Dagsordenen var værter ved et gratis arrangement, hvor ca. 100 af byggeriets parter blev klogere på sig selv og hinanden, så vi kan samarbejde endnu bedre i fremtiden.

Der er stærk evidens bag Jim Tamm's 'Radical Collaboration' - model for samarbejde - måske fordi den er baseret på en række enkle principper og direkte anvendelige værktøjer.

Samarbejde handler i høj grad om have en positiv indstilling til at få tingene til at lykkes for alle. Men det er ikke altid oplevelsen i et byggeprojekt. Man skal derfor kunne identificere signalerne, når man bevæger sig over i 'den røde zone', hvor parterne modarbejder hinanden, og dialogen ikke længere skaber værdi. Det sker ofte ubevidst, når man går i forsvarsposition eller bliver presset. 'Defensiveness' er derfor en central barriere, vi skal overvinde for at skabe det gode samarbejde.jim tamm 540 pixelsFor at blive i 'den grønne zone', hvor samarbejde og kreativitet er i top, skal man være opmærksom. Her peger Jim Tamm på en række redskaber og egenskaber, bland andet:

  • Vær bevidst, når du eller din samarbejdspart går i forsvarsposition. Forhold dig i stedet undrende og spørg ind til modpartens behov og ønsker.
  • Kend dine personlige advarselssignaler, når du går i forsvarsposition. Vi er alle forskellige og listen med 50 eksempler på forsvarsmekanismer skabte en god dialog blandt deltagerne. Fx falder nogle personers IQ betydeligt, når de føler sig 'angrebet', og de kan ikke tænke klart. Nogle bliver sarkastiske, andre mister deres humoristiske sans, mens nogen lukker helt ned og går ind sig selv.
  • Når man kender sine signaler skal man have en 'action plan', der gør, at man hurtigt kan komme tilbage på sporet.
  • Skab tillid og åbenhed i samarbejdet – fx er det vigtigt at alle tør tale lige ud af posen.
  • Workshops er ofte en god start på projekter med nye deltagere, hvor man skal etablere samarbejdet. Her kan man også adressere de udfordringer man forventer at møde – og lære hinandens advarselssignaler at kende. Konflikter er nødvendige i en produktiv relation og skal skabe nye bedre løsninger.
  • Interessebaseret forhandling er med til at synliggøre de forskellige aktørers individuelle mål og incitamenter, og kan være med til at skabe fælles målsætninger.


Hvis du vil vide endnu mere om Radical Collaboration, kan du se Jim Tamm's TED talk "Cultivating Collaboration: Don't Be So Defensive!" her eller læse Jim Tamm's artikel "Hey Buzz Off!...I am Not Defensive!" her.

Se også Værdibygs vejledninger 'Etablering af samarbejde og 'Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter', der spiller godt sammen med Jim Tamm's pointer.