Værdibygs vejledninger bliver oversat til engelsk

I august samlede Værdibyg 65 undervisere til sommertræf for byggeriets uddannelser i København og Århus. Og tilbagemeldingen fra dem var klar: Det er helt afgørende, at Værdibygs vejledninger foreligger på engelsk, hvis de skal bruges i undervisningen. Værdibyg har derfor søgt midler hos Boligfonden Kuben og fået bevilliget støtte til at oversætte en del af vores vejledninger.til web Sommertræf 540 pixelVærdibyg i dialog med uddannelserne
Med udgangspunkt i spørgsmålet "Er de nyuddannede byggefolk rustet til fremtidens byggeproces?" satte Værdibyg og byggeriets undervisere i august spot på, hvordan vi udvikler fremtidens undervisning indenfor byggeproces-området.

Underviserne blev præsenteret for Værdibygs arbejde og vejledninger. Dernæst holdt tre praktikere fra byggeriets virksomheder oplæg om, hvilke kompetencer de efterspørger hos de nyuddannede. Fra både arkitekt-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder var der et stort ønske om stærkere kommunikations- og samarbejdsfærdigheder samt teoretisk tyngde.

Underviserne fik på en workshop til opgave at komme med bud på, hvordan Værdibygs arbejde i højere grad kan inkorporeres i den eksisterende undervisning. Her blev det klart, at det er essentielt, at Værdibygs vejledninger foreligger på engelsk, for at de kan bruges i undervisningen og at det vil være en stor hjælp for underviserne at få adgang til undervisningsmateriale/præsentationer af Værdibygs vejledninger.

10 vejledninger oversættes
Værdibyg har derfor søgt og fået bevilget midler fra Boligfonden Kuben til oversættelse af 10 af Værdibygs vejledninger. Ifølge planen vil vejledningerne foreligge på engelsk omkring sommerferien 2017. Samtidig har vi offentliggjort PowerPoint præsentationer til undervisning samt tilhørende noter til 16 vejledninger. Disse ligger tilgængelige under de enkelte vejledninger samt i biblioteket.

Værdibyg vil fortsætte den tætte dialog med uddannelserne, og vi informerer om de engelske udgaver, efterhånden som de bliver færdige.