Temamøde: Radical Collaboration – samarbejde, adfærd, forhandling og problemløsning

Samarbejdet mellem aktørerne i et byggeprojekt er afgørende for værdiskabende byggeprocesser og er vigtigt for et succesfuldt slutprodukt. På dette arrangement søger vi international inspiration til samarbejdet i de danske byggeprocesser.


 sluseholmen 20060810 th 015Med et centralt indlæg om Radical Collaboration fokuserer vi på de muligheder som samarbejde og afdækning af fælles interesser giver, samt hvilken adfærd, der fremmer de fælles løsninger. Radical Collaboration bygger på 5 færdigheder, der øger evnen til at samarbejde. Ophavsmanden til denne tankegang, er Jim Tamm, som gæster Danmark og i regi af Værdibyg og Renovering på dagsordenen holder oplæg om Radical Collaboration for den danske bygge- og anlægsbranche. Efter Jim Tamms oplæg skal vi høre Enemærke & Petersens erfaringer med Radical Collaboration, hvorpå vi drøfter, hvordan vi kan bruge Radical Collaboration i en dansk kontekst.

Om Jim Tamm
Gennem sit arbejde som dommer i Californien har Jim Tamm skabt målbare resultater, i et tidligere meget konfliktfyld landskab mellem arbejdsgiver og arbejdstagersiden. Det er bl.a. på denne baggrund, han og andre er kommet frem til 5 essentielle færdigheder i interessebaseret samarbejde. Det er nemlig forholdsvist nemt at udarbejde spilleregler og hensigtserklæringer for samarbejde, men i mange tilfælde er det overordentlig vanskelig at overholde. Det kan der være mange årsager til, og Jim Tamm mener, at nogle af de virkelige grunde ofte er ukendte eller ubevidste og modarbejder selv de bedste intentioner.Tid: 13. oktober kl. 13-17
Sted: Bygningskulturens hus, Borgergade 111, Kbh K
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig via dette linkProgram

  • Velkomst Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri/Værdibyg
  • Præsentation af Jim Tamm af Jens Klostergaard
  • Jim Tamm – Radical Collaborartion (på engelsk)
  • Radical Collaboration i dansk kontekst – erfaringer fra Enemærke & Petersen v. Lars Jess Hansen
  • Workshop/drøftelse af hvad vi kan bruge radical collaboration til
  • Networking og snack