Ny oversigt over Værdibygs vejledninger

I Værdibygs nye publikation får du overblik over alle Værdibygs vejledninger samt en kort introduktion til vejledningernes indhold og værktøjer.

I Værdibygs vejledninger finder du de bedste erfaringer og råd til værdiskabelse i alle byggeriets
faser og faseskift samt værktøjer, der er direkte brugbare i praksis. Vejledningerne er opdelt i temaerne 'Udbud og Aftaler', 'Byggeprocessens faseskift' og 'Værdiskabende renoveringsproces'.

I publikationen 'Værdibygs vejledninger' får du det fulde overblik.


  Forside oversigtspublikation 540 pixel til web