Værdibyg LAB: Projektoptimering

Er du interesseret i, hvordan man på tværs af bygherre, rådgivere og udførende i fællesskab kan forbedre byggeprojekter og byggeriets processer? Så deltag i Værdibyg LAB, hvor vi i efteråret har fokus på projektoptimering og deler viden og erfaring om, hvordan man kan gribe det an og hvad man kan opnå.


projektoptimering


 

Værdibyg LAB er et forum, hvor vi drøfter erfaringer, ny viden, nye ideer og gode værktøjer til projektoptimering. Tanken er at vi i "laboratoriet" kan udforske emnet, udfordre gængse praksis og afprøve og eksperimentere med nye ideer. Vi vil præsentere og udvikle det 'sidste nye' inden for feltet og styrke indsigt i metoder til hvordan bygherre, rådgivere og udførende sammen kan optimere byggeprojekter mht. løsninger, bygbarhed, tid, økonomi og kvalitet. Målet i sidste ende er bedre byggeprojekter og en bedre byggeproces.

I Værdibyg LAB: Projektoptimering arbejder vi med temaerne

 • Fra ide til implementering af projektoptimering
 • Projektoptimeringsforløbet - hvad gør man før, under og efter
 • Aftaler, udbud og kontrakter
 • Roller og ansvar

 

Gennemgående for alle temaerne er, at de belyses fra hhv. bygherre, rådgiver og entreprenør perspektiv samt eksempler fra praksis.

Der afholdes 3 møder i efteråret 2016.
Alle møder afholdes i Bygningskulturens Hus i Borgergade 111, 1300 København K.

26. september Kl. 13-16 - er afholdt
Tema: Bygherre og entreprenør vinkel.

Indlæg fra:

 • Finn Bloch, Region H/Nyt Hospital Hvidovre
 • Lars Jess Hansen, Enemærke og Petersen
 • Rolf Simonsen, Værdibyg

 

31. oktober Kl. 13-16 - er afholdt

Tema: Rådgivernes incitamenter og erfaringer med projektoptimering - muligheder og udfordringer.

Indlæg fra bl.a.:

 • Jesper Ring, DOMINIA A/S
 • Ole Hornbek, JJW ARKITEKTER

 

28. november Kl. 13-16
Tema: Effekter af projektoptimering samt den juridiske vinkel.

Indlæg fra:

 • Ole Kongsbak, Realdania/BLOX
 • Bo Schmidt, Kammeradvokaten 

 

På møderne vil der også være fokus på erfaringsudveksling og åben dialog på tværs af fagene, så Værdibyg LAB er et forum, hvor deltagerne kan få indsigt i de øvrige parters udfordringer og betingelser. Mødernes indhold er relevant for både bygherre-, rådgiver- og entreprenørvirksomheder.

Vil du være med?

Hvis du vil deltage i Værdibyg LAB: Projektoptimering kan du tilmelde dig her. Tilmelding gælder for hele workshop forløbet.

Det er gratis at deltage i møderne, da projektet er støttet af Værdibygs brancheorganisationer og Realdania. For at deltage skal du dog være ansat i en virksomhed, der er medlem hos en af de 6 brancheorganisationer bag Værdibyg.

Hvis der er mange repræsentanter fra samme branche vil vi forbeholde os ret til i samarbejde med brancheorganisationen at udvælge hvem, der skal deltage.