Renoveringer: Sæt samarbejdet på dagsordenen

Renoveringsprojekter er ofte uforudsigelige, og der er brug for at justere hen ad vejen. Det gør det særligt vigtigt med godt samarbejde og god kommunikation mellem projektets parter. Ved at rette fokus på den gode kommunikation kan du forebygge konflikter og bidrage til en værdiskabende proces.


 

Risikoen for konflikter er størst i udførelsesfasen. Derfor anbefaler Værdibyg i vejledningen 'Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter', at evaluering af kommunikation og samarbejde bliver gjort til et fast punkt på byggemøder og bygherremøder. På møderne kan evalueringen sættes i tale ved at bruge spørgsmålene:

  • Hvordan fungerer samarbejde generelt?
  • Hvordan fungerer kommunikationen? Dækkes kommunikationsbehovene? Og gøres det på en passende måde?
  • Løses konflikter på en god måde – eller er der ulmende konflikter?

 


 

To mennesker der er i dialog om renoveringsprojekt


 

Læs i vejledningen 'Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter' mere om, hvordan du kan forebygge og håndtere konflikter. Her kan du også finde redskabet 'konflikttrappen', som kan bruges til at opdage og håndtere konflikter i tide.