Sommertræf for byggeriets uddannelser og undervisere

Med udgangspunkt i spørgsmålet "Er de nyuddannede byggefolk rustet til fremtidens byggeproces?" inviterer Værdibyg byggeriets uddannelser til sommertræf med fokus på den værdiskabende byggeproces og hvordan vi kan hjælpe med at udvikle undervisningen i byggeriets processor i København tirsdag d. 16 august og i Aarhus torsdag d. 18, august.


 Nokken 20060607 TW 041


 Efter en god frokost sætter vi den værdiskabende byggeproces på dagsordenen ift. uddannelserne i byggeriet, og du bliver præsenteret for Værdibygs arbejde, vejledninger og de konkrete værktøjer, der benyttes i praksis.

Dernæst har vil tre innovative praktikere lægge op til debat om, hvilke kompetencer virksomhederne i byggeriets værdikæde efterspørger hos de nyuddannede.

På den efterfølgende workshop fokuserer vi på gensidig inspiration omkring anvendelse af Værdibygs vejledninger i undervisningen og hvordan kan vi i fællesskab løfte uddannelse i byggeprocessen.

Eftermiddagen afsluttes med et inspirerende oplæg med Søren Schultz Hansen om "de digitale indfødte", og hvordan vi motiverer dem som studerende på byggeriets uddannelser (se mere i programmet).

Vi afslutter med networking med dine kollegaer fra andre uddannelsesinstitutioner.

Se program for tirsdag d. 16. august i København og tilmeld dig her

Se program  for torsdag d. 18. august i Aarhus og tilmeld dig her