Driftspersonalets viden er værdifuld – også i en byggeproces

Driftspersonalet i en bygning ligger som regel inde med en guldgrube af viden. Den kan bruges til at opnå god driftsøkonomi i det færdige byggeri, når du skal bygge nyt eller renovere. Men det kræver, at driftspersonalet bliver inddraget i byggeprocessen allerede fra start. Hvordan du gør det, er der masser af gode råd om i Værdibygs vejledning 'Driftorienteret byggeproces'.


 

Til at starte med gælder det både for bygherrer og for rådgivere om at stille spørgsmålet: Hvad er de driftsmæssige konsekvenser af de løsninger, vi vælger?

Driftspersonalet kan spille en central rolle i at finde svarene – fx ved at vurdere krav og løsninger ud fra deres driftsekspertise og bidrage med input til drifts- og vedligeholdelsesplaner samt idriftsættelse.


Driftorienteret Byggeproces billede 540px


 

Læs mere i vejledningen 'Driftorienteret Byggeproces'  om, hvordan du i praksis kan skabe rammerne for den gode driftsøkonomi.