Hvad giver produktivitet i renoveringsprojekter?

Ny analyse af faktorer for produktivitet i renoveringsprojekter peger bl.a. i retning af Værdibygs seneste vejledninger.

renoprodrapport

Initiativet "Renovering på dagsordenen" har netop udgivet en analyse af seks succesfulde renoveringsprojekter og hvad der har medvirket til deres succes. Analysen, der kan hentes her, peger på fem faktorer, der er særligt vigtige for produktiviteten i renoveringsprojekter:

1. Det gode samarbejde

2. Grundigt forarbejde

3. Struktureret inddragelse af brugere

4. Realistisk budget og tidsplan

5. Udbudsform og -proces

Resultaterne peger i høj grad samme retning som det arbejde om byggeprocessen i renoveringsprojekter, der er gennemført i Værdibyg de seneste år, og som indtil videre har resulteret i vejledningerne Forundersøgelser, Risikohåndtering, Brugere og beboere og Samarbejde og kommunikation.