Den gode aflevering kræver godt forarbejde

Hvilken bygherre, rådgiver og entreprenør drømmer ikke om et byggeprojekt, hvor de undgår at bruge unødige ressourcer på at udbedre mangler efter aflevering? Det kan lettest blive til virkelighed ved at benytte metoden før-gennemgang, som beskrives i vejledningen 'Afleveringsprocessen'.

Metodens centrale punkt er, at parterne i projektet gennemgår og registrerer byggeriet, allerede når der er omkring 20 procent tilbage af byggetiden. Dernæst udformer de sammen en plan for at færdiggøre projektet på baggrund af før-gennemgangen. Det reducerer behovet for at afhjælpe mangler efter aflevering – og i nogle tilfælde forsvinder behovet helt.


 

Førgennemgang


 

Selve før-gennemgangen består oftest blot af et møde på et par timer og en tur rundt på byggepladsen. Men til gengæld kræver forberedelsen en del af projektets parter. Derfor anbefaler Værdibyg, at ønsket om før-gennemgang skal beskrives allerede i udbuds- og kontraktgrundlaget for rådgivere og entreprenører.

Læs i vejledningen 'Afleveringsprocessen' mere om før-gennemgang og grundlaget for den gode aflevering.