Godt samarbejde kræver klare rammer

Når samarbejdet ikke fungerer på byggepladsen, resulterer det ofte udfordringer med at leve op til tidsplan, kvalitet og økonomi. Derfor er det vigtigt at få skabt klare rammer for samarbejdet mellem bygherre, rådgivere og entreprenører – når det er gjort, er den værdiskabende byggeproces allerede godt i gang.


 

etablering af samarbejde


 

Det er bygherren, der har ansvaret for at skabe rammerne, og det er vigtigt, at de bliver lagt fast tidligt. Som hjælp hertil anbefaler Værdibyg i vejledningen 'Etablering af samarbejde', at bygherren skriver sine forventninger til samarbejdet ind i kontraktmaterialet til sine samarbejdspartnere. Her kan der eksempelvis stilles krav om:

  • Deltagelse i samarbejdsseminarer og opstartsworkshops
  • Udarbejdelse af fælles retningslinjer for samarbejdet
  • Fordeling af arbejdsopgaver og roller
  • Indgåelse af samarbejdserklæring
  • Løbende opfølgning på samarbejdet

 

I vejledningens bilag finder du desuden et uddrag fra en samarbejdsaftale. Den kan du bruge som yderligere inspiration, når du skal udforme dine egne aftaler.

Læs mere i vejledningen 'Etablering af samarbejde'.