Commissioning: Udpeg den rette leder

En velgennemført commissioning-proces skaber værdi i byggeprocessen og et bedre byggeri, der er driftsklart fra dag ét. Ofte er processen enkel – men omfattende. Derfor er det vigtigt at udvælge de rette personer til den commissioning-gruppe, som skal varetage processen. Målet er, at bygherren i sidste ende kan høste store besparelser på bygningsdriften.


 

Commissioning-lederen er tovholder for processen, og det er bygherren, der skal udpege ham eller hende. Der er ikke noget facit for, hvilken uddannelse lederen skal have, men der bør stilles krav til lederens kompetencer og til vedkommendes uvildighed. Værdibyg anbefaler i vejledningen "Commissioning-processen" at vælge en leder, som har:

  • Bred teknisk indsigt i blandt andet indeklima, bygningsautomatik og HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
  • Erfaring med drift af de relevante installationer og systemer
  • Erfaring med byggeprocessen
  • Stærke kompetencer indenfor projektledelse og kommunikation


 

Der er heller ikke en entydig løsning på, hvilken aktør i processen som commissioninglederen skal komme fra. Det kan således enten være en person fra bygherreorganisationen, fra projektrådgivere, fra bygherrerådgiveren eller en rådgiver, der kun er indkøbt til denne rolle. Det giver dog forskellige opmærksomhedspunkter ift. at bevare commissioninglederens uvildighed ift. projektet og gennemslagskraft ift. bygherre og projektteam.

Commissioning organisation


 

Commissioning-processen er en investering. Udbyttet er lavest muligt energiforbrug, et godt indeklima og velfungerende rammer for brugerne og de aktiviteter, der skal foregå i bygningen. Det koster typisk mellem 1 og 2 procent af byggesummen at gennemføre processen, mens besparelserne er væsentligt større.

Læs mere i vejledningen "Commissioning-processen".