Forundersøgelser og risikohåndtering er en mangelvare i renoveringsprojekter

Nye vejledninger fra Værdibyg sætter fokus på forundersøgelser og risikohåndtering i renoveringsprojekter. Et forsømt område, mener praktikere.


 

Alle ved at renoveringsprojekter er et risikofyldt område. Der er mange ting, der kan dukke op, når man går i gang og dette udfordrer både tidsplan og økonomien, hvilket ofte resulterer i konflikt mellem byggesagens parter. Den sædvanlige måde at håndtere usikkerheden på er at afsætte en risikopulje til uforudsete omkostninger og så krydse fingre for at der er penge nok. Men god risikohåndtering kan betyde, at man får større sikkerhed for både budget og tidsplan. Et element i dette er at gennemføre de rigtige forundersøgelser på det rigtige tidspunkt.

Men det sker alt for sjældent, mener projektdirektør Brian Hasfeldt fra NCC: "Bygherrerne lukker øjnene og gambler bevidst for at få lave tilbudspriser. Vi havde et renoveringsprojekt, hvor vi skulle renovere 1000 badeværelser, men det var ikke angivet i udbudsmaterialet, at installationerne sad i et hjørne i køkkenet ved siden af. Det kostede 25 mio. kr. ekstra at skulle skille alle køkkenerne ad. Det kunne man sagtens have fundet ud af ved en simpel forundersøgelse. Det havde selvfølgelig stadig kostet nogle penge, men vi kunne have sparet os selv, bygherren og beboerne for ubehagelige overraskelser og overskridelse af tidsplan og budget".


 

En undersøgelse fra 2015 peger på, at netop forundersøgelser og risikohåndtering er et af de største potentialer for produktivitetsforbedring i renoveringsprojekter. Det ved man også i Værdibyg, der netop har udgivet to nye vejledninger om netop disse emner. "Mange projekter løber ind i problemer, fordi der ikke er foretaget de rigtige forundersøgelser" siger Rolf Simonsen, sekretariatsleder i Værdibyg. "Det er jo ikke gratis at gennemføre forundersøgelser, og derfor hjælper vores nye vejledning til at finde ud af, hvilke undersøgelser, der skal gennemføres – og hvornår".

Men risiko reduceres ikke alene ved forundersøgelser. "Alle de eksisterende forhold kan ikke afdækkes, inden man går i gang", siger Rolf Simonsen. "Der vil ofte dukke udfordringer op, som man er nødt til at håndtere undervejs. Det kan eksempelvis være miljømæssigt, ukorrekt tegningsmateriale eller at brugerne skal bruge bygningen, mens der bygges". Værdibygs nye vejledning anviser, hvordan man arbejder systematisk med at identificere og håndtere risici og træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og dermed reducere sandsynligheden for hændelser og mindske konsekvenserne af risici.

En af anbefalingerne er at identificere risiko på workshops med renoveringsprojektets parter. "Arbejdet med risikoanalyse behøver ikke være akademisk" siger Brian Hasfeldt fra NCC. "På vores projekter holder vi workshops med fokus på risiko og helst i samspil med vores samarbejdspartnere i projektet – det giver de bedste resultater". Brian Hasfeldt har også en bøn til bygherrerne: "Allerhelst skal der laves nogle tidlige risikobetragtninger fra bygherren og rådgivernes side. Og det skal med i udbudsmaterialet, så vi kan tage højde for det i tilbuddene. Det giver et bedre grundlag for at give et godt tilbud og reducerer chancen for ubehagelige ændringer og overskridelser, når projektet er i gang – det er ikke sjovt for hverken bygherren eller for os som entreprenør".

Vejledningerne blev lanceret ved et arrangement den 2. februar med indlæg fra bl.a. Brian Hasfeldt.
Se program og hent præsentationer fra arrangementet

Find vejledningerne her:

Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Risikohåndtering i renoveringsprojekter