Nye vejledninger om forundersøgelser og risikohåndtering i renoveringsprojekter

To nye vejledninger giver anbefalinger og værktøjer til Forundersøgelser og Risikohåndtering i renoveringsprojekter.

Vejledningerne en del af Værdibygs arbejde med anbefalinger til byggeprocessen i renoveringsprojekter, men de fleste af anbefalingerne kan også give inspiration til nybyggeri.


Risikohåndtering i renoveringsprojekter

Ved at arbejde systematisk med at identificere og håndtere de usikre forhold er det muligt at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og dermed reducere sandsynligheden for hændelser og mindske konsekvenserne af risici.

I vejledningen 'Risikohåndtering i renoveringsprojekter' præsenteres en enkel metode til gennemførelse af risikohåndtering i forbindelse med renoveringsprojekter. Både gennem anbefalinger af overvejelser og metoder samt konkrete værktøjer til at arbejde med risici.


Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Forundersøgelser og registreringer vil almindeligvis danne et grundlag for at udbyde arbejder til de udførende på et så sikkert grundlag som muligt for at kunne planlægge tiden og kende økonomien i projektet.

Vejledningen 'Forundersøgelser i renoveringsprojekter' synliggør, hvilke forundersøgelser der bør udføres på det konkrete projekt. Det er centralt, at man skal udvælge og gennemføre de forundersøgelser, som giver værdi i balancen mellem udgiften til forundersøgelser og mængden af uforudsete forhold og deres økonomiske konsekvens.

Vejledningen er suppleret af værktøjer og bilag – bl.a. gode tjekskemaer, der kan hjælpe til at finde de rigtige forundersøgelser.