Lancering af vejledninger: Forundersøgelser og Risikohåndtering

D. 2. februar lancerede Værdibyg to nye vejledninger om renoveringsprocesser: Forundersøgelser og Risikohåndtering.


Program

Hent alle præsentationer


Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Forundersøgelser er en væsentlig del af et renoveringsprojekt. Ved at gennemføre forundersøgelser kan man afdække områder, som kan blive til problemer senere i processen. Med gode forundersøgelser opnår parterne i byggeprojektet, at udbudsgrundlaget bliver bedre, at tidsplanen og budget holder samt en bedre produktivitet.

Vejledningen synliggør, hvilke forundersøgelser der bør udføres på det konkrete renoveringsprojekt i en balance mellem de potentielle risici og udgifterne til at gennemføre forunderøgelserne.

Læs mere om vejledningen

 


Risikohåndtering i renoveringsprojekter

Renoveringsprojekter indebærer ofte flere risici end nybyggeri. Forholdene ved det eksisterende byggeri kan ikke alle afdækkes, inden man går i gang med renoveringsprojektet. Der vil ofte dukke ting op, som man er nødt til at håndtere undervejs; farlige stoffer i den eksisterende bygning, at tegningsmaterialet ikke svarer til de faktiske forhold og brugere, der skal bruge bygningen, mens der bygges.

Ofte afsættes bare en pulje til uforudsete udgifter, men vejledningen beskriver, hvordan man systematisk kan identificere og håndtere de usikre forhold og dermed kan træffe nødvendige forebyggende foranstaltninger i tide og således reducere risici og relaterede omkostninger.

Læs mere om vejledningen