Vinteren kommer – sådan sikrer du dig!

Vinterperioden er begyndt, og det virker måske mildt, men vejrlig er uforudsigeligt og kan være ødelæggende for et byggeri, hvis man ikke er forberedt. Heldigvis kan du gøre meget for at sikre dig.I Værdibyg's vejledning Afregning af vinterforanstaltninger klæder byggeriets parter dig på, når du står over for et af disse fem scenarier:

 1. Vejrligsfølsomme aktiviteter er eller forventes afsluttet inden vinterperiodens start
  Her handler det primært om at beskytte byggeplads, materialer mv. Forsinkelser fører dog ofte til, at man alligevel skal arbejde i vinterperioden, så vinterplanlægning bør overvejes.

 2. Primært anlægsarbejder kommer til udførelse i vinterperioden
  Her er det fx en fordel at få fremskyndet befæstelse af interimsveje samt byggepladsområdet inden vinterperioden. Utilstrækkelige vinterforanstaltninger i forbindelse med jord-, kloak- eller tilfyldningsarbejder kan skabe store kvalitetsforringelser af det færdige arbejde og nedsat fremdrift, så der bør være særligt fokus på forebyggende foranstaltninger. Fx skal de projekterende tage højde for problemer med anlægsarbejder ved nedbør og frostgrader.

 3. Primært råhusarbejder kommer til udførelse i vinterperioden
  Beton og betonelementer kræver de rette betingelser under udstøbning, sammenstøbning eller afhærdning for at opnå den rette styrke. Man bør derfor fx overveje et arbejdstelt over råhuset for bedre styring af temperatur- og nedbørsforhold.

 4. Øvrig klimaskærm kommer til udførelse i vinterperioden
  I dette scenarie er der særlig risiko for at fugt indbygges i konstruktionerne. Det kan man tage højde for ved at inddække stilladser på facaderne, og ved tagarbejder kan man udlægge en vandtæt membran eller udføre (evt. mobil) overdækning. Udgifter til interimsopvarmning og udtørring af byggefugt kan reduceres ved at sikre, at der ikke kan trænge fugt i form af nedbør (sne, slagregn) ind på etagerne.

 5. Samtlige vinterfølsomme aktiviteter skal udføres i vinterperioden
  Her er det særligt vigtigt, at vinteren tænkes ind i byggeriet allerede i projekteringsfasen. Det kan være alt omkring materialevalg, byggetakt, konstruktionsmetode, graden af præfabrikation mm. Der kan desuden være store besparelser at hente ved at lade byggeriet inddække mod vejrliget.

vinterforanstaltninger


Det vil altid være en fordel, at udføre de særlige vinterfølsomme aktiviteter inden eller efter vinterperioden. Derudover er det i projekteringen en væsentlig del af vinterplanlægningen foregår.

Du kan læse mere om handlemuligheder, værktøjer, fordeling af ansvar samt de risici, der er forbundet med ovenstående arbejder, i vejledningen Afregning af vinterforanstaltninger.