Kom godt i gang med commissioning

Planlægger du at bruge commissioning som procesmetode i et byggeri? Så er der en række vigtige overvejelser du skal gøre dig for at sikre at du får en god proces. Ved at involvere byggeriets parter tidligt kan bygherren sikre en hensigtsmæssig kvalitetsstyring og derved styrke projektets totaløkonomi. Commissioning-processen skal ideelt set sættes i gang allerede i programmeringsfasen for at opnå størst mulig værdi, men det er også muligt, at bygherrer eller entreprenører sætter commissioning-initiativer i gang senere i processen.

Til at varetage processen anbefaler Værdibyg i vejledningen 'Commissioning-processen' at etablere en dynamisk commissioning-gruppe, som refererer til bygherren. Gruppen består typisk af en leder, en driftsansvarlig samt repræsentanter for bygherren, de projekterende og de udførende.

Kom godt i gang commissioning

Gruppen har vigtige opgaver igennem processen – herunder at:

  • verificere bygherres målbare krav til præstationer, funktionalitet og effektivitet, som skal indgå i udbudsmaterialet
  • udarbejde en commissioning-plan, der kronologisk beskriver alle aktiviteter i commissioning-processen
  • oprette en commissioning-log, hvor alle observationer registreres og forfølges i takt med, at byggeriet udvikler sig
  • specificere commissioning-relaterede arbejdsopgaver og sørge for, at de indgår i aftaledokumenter til de projekterende
  • afrapportere til bygherren og få accept af commissioning-aktiviteter i programmeringsfasen, inden projektet går ind i projekteringsfasen

 

Du kan i vejledningens bilag finde eksempler på commissioning-krav, commissioning-plan og opbygning af en commissioning-log.

Læs mere i vejledningen 'Commissioning-processen'