Tænk driftsorienteret fra start

Det kan være dyrt at drifte et byggeri – også selvom det er helt nyt. Driften over 30 år koster i gennemsnit mindst fire gange så meget som byggeriets anlægssum. Men der kan være betydelige besparelser at hente på driftsbudgettet ved at vælge langtidsholdbare løsninger under opførelsen. Her kan omtanke og selv små investeringer give store besparelser. Derfor er anbefalingen, at du som bygherre tager højde for driftsøkonomien tidligt i dit byggeprojekt.


Værdibyg har i vejledningen 'Driftorienteret byggeproces' opstillet en stribe spørgsmål, som hjælper dig med at tilgodese driftsmæssige problemstillinger undervejs i byggeprocessen.

Spørgsmålene omfatter blandt andet:

  • Hvilke kompetencer skal inddrages i byggeprocessen for at opnå den ønskede driftskvalitet af byggeriet efter ibrugtagning?
  • Har driftsorganisationen erfaringer, standarder eller retningslinjer, der er vigtige at få tidligt med i projektet?
  • Er teknikrum, rengøringsrum, depoter m.v. tænkt ind i disponeringen af arealer?
  • Hvordan og hvornår skal driftsfolkene eller rådgiveren involveres?
  • Hvordan indarbejdes fokus på driftshensyn i udbudsmaterialet?

 

Det er aldrig for sent at tænke på hensigtsmæssig drift. Og du kan finde store besparelser, selvom driften først bliver tænkt ind i de senere faser af byggeprocessen, men jo før des bedre, da mange beslutninger fastlægges tidligt i processen.

DOB besparelse 540px

Læs mere i vejledningen 'Driftorienteret byggeproces'.