Bedøm kvalitet med en gennemtænkt karakterskala

Det er ofte vanskeligt, både som bygherre og rådgiver, at bedømme de bydendes tilbud på byggeprojekter, hvis man ikke blot ønsker at vælge ud fra mindste pris. Det er der imidlertid råd for. Værdibyg har i vejledningen 'Kvalitet som tildelingskriterium' udviklet en karakterskala, der hjælper dig godt på vej. Skalaen gør dig i stand til på ensartet vis at vurdere, i hvilken grad de kvalitative elementer i et tilbud lever op til ønskerne fra udbudsmaterialet.

Karakterskala 540px

Det er afgørende for en samlet vurdering, at prisen i et tilbud kan omregnes til en karakter på skalaen. Derfor finder du i vejledningen også konkrete modeller til at lave denne omregning, hvis du enten har en fastsat targetpris eller ønsker en god pris fra markedet. At bruge den samme karakterskala på tværs af bygherrer og projekter øger gennemsigtigheden og fortroligheden med metoden.


Du kan i vejledningen 'Kvalitet som tildelingskriterium' læse meget mere om karakterskalaen og om, hvordan du udvælger og vægter tildelingskriterier i et udbud. I bilagene finder du også konkrete eksempler på tildelingskriterier og udbudsformuleringer.