Styrk samarbejdet på byggepladsen

Der sker altid ændringer og uforudsete hændelser under et byggeprojekt. De påvirker byggeprocessen og dermed ofte alle udførende fagfolk på byggepladsen – herunder projektets underleverandører. Det er vigtigt, at der skabes gode rammer for, at de kan håndtere nye udfordringer i fællesskab. Værdibyg anbefaler i vejledningen 'Inddragelse af underentreprenører', at man afholder regelmæssige planlægningsmøder, med deltagere fra hvert fag, og hvor periodeplanen for de kommende seks uger diskuteres.


 

Periodeplanen oplister de kommende ugers arbejde, og gruppen diskuterer hver aktivitet i perioden ud fra syv punkter/strømme og aftaler, hvem fjerner eventuelle forhindringer for arbejdets udførelse:

  • Er forudgående aktiviteter afsluttet?
  • Er mandskabet klar?
  • Er materielet klar?
  • Er materialer klar/bestilt?
  • Er der information om opgaven?
  • Er der plads til at udføre opgaven?
  • Er ydre omstændigheder afklaret?

 

Ved at arbejde på denne måde styrker underleverandørerne deres interne samarbejde, og det sikrer samtidig deres ejerskab til tidsplaner og deadlines.


 

Eksempel på periodeplan:

Periodeplan 540px

Det er en fordel, at hvert sjak på byggepladsen udmønter periodeplanen i detaljerede ugeplaner.


 

Du kan finde eksempler på både en periodeplan og en ugeplan i vejledningens bilag.
Læs mere om fælles planlægning og koordinering i vejledningen 'Inddragelse af underentreprenører'.