Sådan bliver visioner til succeskriterier

Mangler du et værktøj til at skabe klarhed og sammenhæng mellem bygherrens visioner for et byggeprojekt og de konkrete succeskriterier for projekteringen? Værdibyg anbefaler at bruge dialogværktøjet 'Værditræet' til denne proces.

Det er vigtigt, at bygherren og projekteringsteamet arbejder sammen om 'Værditræet' for at opnå en fælles forståelse for projektets grundlæggende værdier. Derfor bør alle involverede få mulighed for at komme til orde og udfordre behov og løsninger med deres specialviden.


 

vaerditrae web

 


 

I vejledningen 'Rigtigt fra start' kan du læse meget mere om, hvordan 'Værditræet' anvendes, og i bilagene finder du et konkret og mere skematisk eksempel på et udfyldt værditræ.

Hent vejledningen og bilaget