Vælg de rigtige til brugerinvolvering

Brugerinvolvering er afgørende for et byggeris succes. Ved at involvere brugerne får man et bedre produkt, der imødekommer brugernes reelle behov, en bedre proces, fordi brugerne håndteres proaktivt, hvilket giver færre ændringer senere i processen, samt en bedre oplevelse, da brugerne får ejerskab til de valgte løsninger.


Derfor er det vigtigt, at du som bygherre eller rådgiver vælger de rigtige brugerrepræsentanter. Værdibyg har i vejledningen 'Brugerinvolvering' opstillet en stribe spørgsmål, som kan hjælpe dig med at vælge de helt rigtige repræsentanter:

  • Hvilke interesser har brugerne?
  • Hvad er brugernes kompetencer?
  • Hvilke brugere har magt og indflydelse – både formelt og uformelt?
  • Repræsenterer brugerne tilsammen alle væsentlige behov?
  • Er der mulige konflikter mellem brugerinteresser?
  • Bør brugerne opdeles i særskilte brugergrupper?


b1 binv vejledning


Det kan være en god idé at lave en egentlig bruger- og interessentanalyse til at skabe overblik over, hvornår og hvordan brugerrepræsentanter skal involveres i projektet. Du kan finde et eksempel på en interessentanalyse, kommissoriet for brugerinvolveringen og en dagsorden for et brugermøde i vejledningens bilag.

Læs mere i vejledningen 'Brugerinvolvering'