Det gode opstartsmøde

Et godt samarbejde er en af hjørnestenene i et succesfuldt byggeprojekt. Det kan lyde banalt, men det er faktisk en svær øvelse. Derfor er det vigtigt at sætte de rigtige rammer for samarbejdet og få introduceret personer og projekt og afstemt forventningerne, inden man går i gang.

I vejledningen "Etablering af samarbejde" beskriver vi 7 emner til et fælles opstartsmøde eller -workshop for projektet.

 


En god opstartsworkshop indeholder:

 • Introduktion af projektteametHvem er vi?
  Der skal sættes ansigter, navne og roller på medlemmerne af projektteamet.

 • ProjektpræsentationHvad skal vi bygge?
  Projektet skal præsenteres, så alle i teamet har den samme forståelse.

 • Bygherrens succeskriterierHvad vil vi opnå med byggeriet?
  Projektteamet skal kende og forstå bygherrens succeskriterier for byggeriet.

 • Samarbejdets spillereglerHvordan skal vi samarbejde?
  Teammedlemmer skal enes om de spilleregler, der skal danne rammen om samarbejdet.

 • Beslutninger og ansvarHvor ligger ansvar og beslutningskraft?
  Projektet skal gennemgås med øje for at afklare ansvarsfordeling og grænseflader.

 • KonflikthåndteringHvordan løser vi konflikter?
  Der vil uundgåeligt opstå konflikter i et projektteam, som skal håndteres konstruktivt.

 • Spilleregler for kommunikationHvordan taler vi til og med hinanden?
  Der skal være konsensus om, hvad der er god kommunikation i projektteamet.


b3 sam vejledning


Læs mere om, hvordan du tilrettelægger opstartsworkshoppen i vejledningen Etablering af samarbejde samt i de tilhørende bilag og case.