Ny vejledning giver gode råd til afleveringsprocessen

Værdibygs nye vejledning indeholder en række eksempler på aktiviteter og metoder, der kan bidrage til at forbedre den afsluttende proces frem mod afleveringen af et byggeri.

Blandt andet introduceres aktiviteten før-gennemgang, som en dialog og proces mellem parterne op til afleveringen, der sikrer færre fejl og mangler ved afleveringen.

I vejledningen kan du også finde gode råd til hvordan man undgår at drukne i registrering og hvad parterne skal huske på ift. at få overdraget de rigtige ting fra entreprenør til bygherre samt overleveringen fra bygherre til brugere.

Læs mere og hent vejledningen her


Aflevering