Inspiration til risikohåndtering

På 3. workshop fik vi inspiration fra en case og RISK-projektet – en metode og et paradigme for risikostyring i renoveringsprojekter - og har kortlagt bl.a. løsninger og overordnet indhold i de kommende vejledninger.


G2WS3 RISK web ill red


Workshop 3 blev afholdt den 10. september 2014, og bød på en udfordrende case fra Alectia, der er konsulenter på projektet, og en introduktion til RISK projektets metode og mindset (link igen?). Derudover følgende idéer og pointer på bordet:

  • Partnering kan bidrage til at skabe en god proces – hvis bygherren er villig til at tage dialogen, så bygherre og entreprenør i fællesskab kan skabe de gode rammer for risikostyring.
  • Kan vi udarbejde en miniprojektplan – der beskriver risici ved de forskellige faser?
  • Den direkte kobling mellem økonomistyring/budgetlægning og risikohåndtering kan være en vinkel til at integrere risikohåndtering i den daglige styring og gøre det mere direkte brugbart.
  • Vi skal huske at bruge erfaringer fra andre institutioner – fx byggeskadefonden
  • Nedriverne er ofte dem, der ved hvor de farlige stoffer er. De er ofte villige til at give fast pris hvis de får lov at udpege, hvor prøverne skal tages.
  • Suboptimering er et reelt problem.