Forundersøgelser og Risiko i renoveringsprojekter - workshop 2

På projektets 2. workshop fik vi diskusteret udfordringer og muligheder og kom nærmere to vejledninger.


Workshop 2 blev afholdt d. 24. april 2014 og bød på flere interessante diskussioner. De to separate dele undersøgte henholdsvis forundersøgelser og risikohåndtering samt konkrete løsningsforslag.

Nogle af de gode løsninger handler om:

 • Adfærd og samarbejde - holdningsbearbejdning, fx vha. videndeling og synliggørelse af værdien af den enkeltes bidrag
 • Forberedelse - Grundlaget skal være på plads, det fordrer en grundig registrering for hvert fagområde, metoder kan være at få en specialist til at vurdere bygningen, indhente viden fra. andre der kender historikken (driftspersonale), research eller at have flere rådgivere omkring bordet
 • Øget viden om forundersøgelser og konsekvenserne ved bl.a. miljøfarlige stoffer, særligt skal bygherren være sit ansvar bevidst - og se mulighederne for at undgå ekstraregninger i udførelsesfasen.
 • Planlægning og tid - Forundersøgelser, risiko og planlægning hænger nøje sammen og det er nødvendigt at lade tidsplanen afspejle risikoafdækningen. Derudover skal grundig granskning tænkes ind i planlægningen, hvor bygbarhed også skal være et væsentligt parameter.
 • Bygherre og økonomi - afhængigt af projekttype giver det mening at time sine forundersøgelser ift. udbud, og ikke fx skubbe uhensigtsmæssige risici over på entreprenøren pga. fx tidspres. Økonomi og risici hænger uløseligt sammen, hvorfor det kan betale sig at udføre prøvefelter, prøvelejligheder (eks. tagrenovering, KU), prøveboliger, mockups etc. så tidligt som muligt i forløbet.
 • Derudover kan forskellige typer visualiseringer hurtigt tjene sig ind, når de kan bruges ifm. salg, formidling til beboere, brugere og til at tilrettelægge en hensigtsmæssig udførelse.

 


Der lægges op til at der i projektet laves to vejledninger:

Forundersøgelser – her skal bl.a. indgå før forundersøgelsen – selve forundersøgelsen – opfølgning på forundersøgelsen.

Risikohåndtering – Organisationsplan, beslutningsflow, beredskab, kompetencer, kommunikation af risici, prioritering og vægtning.

De to delworkshops skabte en masse god dialog og energi, og den afsluttende diskussion bød bl.a. på disse pointer:

 • Fokus på risikoafdækning og forventningsafstemning tidligt
 • Møde med hele rådgivergruppen – hurtig brainstorm, og bygherre med ved bordet
 • Der bruges for meget tid på at diskutere jura, ansvarsfraskrivelse og flytten rundt på penge. Incitament for det gode samarbejde skal sikres!
 • Der er mange modtagere og forskellige typer bygherrer, som ikke kan skæres over en kam. Det er derfor vigtigt, hvordan rådgivere kommunikerer og hvornår der sættes ind
 • Ydelsesbeskrivelsen bør forbedres
 • Måske man kan bruge respekten omkring specialisten til at skabe et bedre samarbejde og flow i processen