Værdibyg stor succes, men udbredelsen skal styrkes

For første gang foreligger en evaluering af brancheinitiativet Værdibyg, der de seneste seks år har udgivet 16 gratis vejledninger til bedre byggeprocesser. Branchen er glad for tiltaget, viser rapporten. Til gengæld halter udbredelsen, viser rapporten. Derfor søsætter organisationen nu en omfattende formidlingskampagne, der skal udbrede vejledningerne til branchen.


Byggebranchens fælles initiativ fra 2008, Værdibyg, er en stor succes, viser ny evalueringsrapport fra analysebureauet DAMVAD. Byggeriets brancheorganisationer etablerede i 2008 Værdibyg for at forbedre kvalitet og produktivitet i byggeriet og lave fælles, målrettede anbefalinger til bedre byggeprocesser til glæde for alle byggeriets parter. Der er udgivet 16 vejledninger i alt med temaer fra udbudsprocedurer og projektoptimering til brugerinvolvering.

Værdibygs arbejde er godt og relevant

60-80 pct. af undersøgelsens 512 respondenter, der kender til Værdibygs vejledninger, vurderer, at de fungerer efter hensigten. Mellem hver femte og hver tredje respondent vurderer, at dette i høj grad er tilfældet. Samme positive melding billede tegner undersøgelsen af Værdibygs relevans. Mere end tre fjerdele af undersøgelsens bygherrer, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter vurderer, at Værdibygs arbejde er relevant for dem og deres virksomhed. Formatet med korte, præcise vejledninger suppleret af eksempler og værktøjer er noget, der falder i god jord hos målgruppen – byggeriets praktikere.

VDB evaluering web foto

"Hos Værdibyg er vi overordnet virkelig glade. Vi har siden 2008 arbejdet hårdt på at skabe konkrete vejledninger, der kan bruges i hverdagen. Det må siges at være lykkedes" siger Rolf Simonsen, der har været sekretariatsleder for Værdibyg siden etableringen i 2008.

Formidlingsindsats venter forude

En central anbefaling i evalueringen er, at Værdibyg skal styrke formidlingen af arbejdet. Under halvdelen af respondenterne kender til Værdibygs arbejde. 25% af de adspurgte kender Værdibyg af navn, mens kun en fjerdedel kender til nogle af de vejledninger og anbefalinger, som Værdibyg har udgivet.

"Indtil nu har vi fokuseret på at udvikle nogle gode værktøjer og vejledninger. Evalueringen peger på, at vi skal lægge flere kræfter i at få dem udbredt, og det er derfor også glædeligt at både brancheorganisationerne og Realdania har valgt at skyde ressourcer i en formidlings- og udbredelsesindsats de næste 1½ år".


Evalueringsrapporten kan findes her i sin helhed. Der er også lavet en ultra kort verson.  

Evalueringen vil være en del af grundlaget for en drøftelse af Værdibygs fremtid. Hvis du har kommentarer til rapporten, må du meget gerne sende os dem på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 21. november.