Øget formidlingsindsats med støtte fra Realdania

Realdania og brancheorganisationerne bag Værdibyg støtter fremadrettet formidling og udbredelse af Værdibygs resultater.


Branchesamarbejdet Værdibyg har snart eksisteret i 6 år, og med tiden har vi fået udgivet ikke mindre end 16 vejledninger. Vejledningerne er blevet til vha. kompetente projektgrupper på tværs af byggeriets parter. I alt har over 175 praktikere fra 86 af byggeriets virksomheder deltaget i udviklingen af vejledningerne, og vi skylder en stor tak til alle. Det er jo praktikernes input og løsninger, der er en af grundstenene i Værdibygs arbejde.


vejledninger web


Men ofte får vi spørgsmålet: "Men hvordan vil I så sikre, at vejledningerne kommer ud og bliver brugt". Vi har gjort os mange gode tanker om, hvordan vi rammer de rigtige målgrupper og sikrer udbredelse af vores resultater. Men fokus har indtil nu været på at udvikle gode anvendelige vejledninger.

Det er derfor med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at Realdania og organisationerne bag Værdibyg har valgt at støtte en fremadrettet øget formidlings- og udbredelsesindsats i Værdibyg. Frem til udgangen af 2015 vil vi derfor have mulighed for bl.a. at:

  • Lave flere arrangementer
  • Lave virksomhedsrettede seminarer
  • Besøge flere uddannelser
  • Opdatere og genoptrykke vejledninger
  • Øget og målrettet formidling gennem forskellige kanaler

 

Vores vejledninger er allerede godt kendt og brugt i byggeriet, men vi glæder os til at komme endnu længere ud og kunne hjælpe og inspirere endnu flere til værdiskabende byggeprocesser.