Beboerne kommer i centrum ...

På workshop 2 i projektet 'Samarbejde, kommunikation og beboere' i renoveringsprocessen blev der skitseret 2 vejledninger, der vil sætte både beboere og den gode kommunikation i byggeprocessen i centrum. Redskaber til den projektspecifikke, faglige facilitatorrolle er blandt de mange løsningsidéer.


Workshoppen blev afholdt den 8. april 2014, og bød bl.a. på gode diskussioner og mange handlingsorienterede løsningsforslag. Nogle af de løsninger der blev prioriteret højt er:

  • Der bør tilknyttes en projektspecifik facilitator, der er uafhængig og til stede dagligt.

  • Workshops og de rette møder – bl.a. orienteringsmøder for beboerne og opstartsmøder når underentreprenørerne starter på pladsen.

  • Kontakten til beboerne er væsentlig, og der skal helst etableres én indgang/kontaktpersoner og arbejdes med de relevante medier, ligesom håndværkeren skal klædes på til den daglige dialog

  • Afklaring af kompetencer, roller og snitflader vil også skabe bedre beslutningskraft og smidige processer

 

Der blev peget på mange gode procesredskaber, der hjælper til at holde fokus på projektet, bl.a. ved at tage udgangspunkt i det rette team og den rette organisationsform fra starten af. Bygherren spiller en central rolle og kan komme langt ved at prioritere samarbejde og kommunikation allerede i sit udbud. En forudsætning for dette er, at opgaven tildeles efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud.


'Beboerhåndtering fra start til slut' kan måske blive titlen på den ene af de nye vejledninger, der vil komme ud af projektet. 'Samarbejde og kommunikation i renoveringsprocessen' vil få en anden karakter og fokusere mere på kommunikation mellem byggeriets parter og metoder til at få arbejdsflowet og samarbejdsprocessen til at glide i ofte komplekse renoveringsprojekter.


 G3 WS 2 foto