Gode råd til renoveringsprocessen

Byggeprocessen i et renoveringsprojekt er mere kompleks og indeholder flere uforudsigelige faktorer og parametre end nybyggeri. Renovering er krævende og fordrer de dygtigste parter for at lykkes. Denne vejledning gør de gode folk endnu bedre ved at give gode råd til at tilrettelægge renoveringsprocessen og pege på en række muligheder for at skabe en effektiv renoveringsproces – lige fra idéfasen og frem til afleveringen af byggeriet.

Gode rd til renoveringsprocessen

Der er sammenhæng med en række af Værdibyg's øvrige vejledninger og særligt vejledningen Renoveringssstrategi.


 

Hent vejledningen og bilaget her:

Vejledning: Gode råd til renoveringsprocessen (pdf)

Bilag (pdf)

 

Vejledningerne er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI)