Renoveringsstrategi

Denne vejledning beskriver nogle af de overvejelser, man som bygherre og rådgiver bør gøre sig, når man står overfor renovering af en ejendom. Vejledningen giver gode råd til, hvordan man på en struktureret måde kan forme en renoveringsstrategi, som kan bæres med gennem hele renoveringsprocessen og være en hjælp til forventningsafstemning med de involverede parter.

Rammer retning proces

En renoveringsstrategi er i denne sammenhæng et kort, overskueligt dokument, der tydeligt beskriver rammer og retning forud for en renovering. Den etablerer dermed et godt grundlag for beslutningsprocessen.

 


 

Hent vejledningen og de tre bilag her:


Vejledning: Renoveringsstrategi (pdf)

Bilag (pdf)

Bilag 1 - Tjekliste - skematik til Renoveringsstrategi

 

Vejledningerne er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI)